top of page
 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White LinkedIn Icon
20190627_untitled_SimonSjøkvist_075.jpg

H2Symposium 2024

Fremtiden gir gode utsikter for nye industrieventyr

23. - 24. Mai

TYSSEDAL, ODDA

Hjem

Hydrogen – Bærekraftig energibalanse for industri og transport

Med bakgrunn i sin energirikdom har Norge de siste hundre årene utviklet flere industrier for å utnytte og håndtere de store energimengdene og dermed blitt en global aktør som leverer teknologi og systemer for å håndtere dette.

 

Når hydrogen nå globalt ser ut til bli en foretrukket ny energibærer, kan Norge igjen bli en viktig aktør i et stadig voksende marked. Muligens som hydrogenprodusent, men viktigst som teknologileverandør.

Det snakkes mye om hydrogen, men hva skjer egentlig på teknologifronten?

Det er lite kjent at det er systemer under utvikling som kan videreføre teknologien fra olje og gass industri over til fornybart, målet er å bygge en ny produktindustri for hydrogen som energibærer.

Dette sammen med mye annet vil en høre mye om under konferansen i Tyssedal og Odda, stedene som var med og startet velferden vår på begynnelsen av 1900 tallet.

About
Sparebankstiftinga.jpg
SPV.jpg
Ullensvang_formell_logo_rgb.png
HK_logo-med-form.png
HardangerEnergi-RGB-LOGO-midtstilt-1linje_1x.png
Speakers

Jan Carsten Gjerløw

Daglig leder, Evig Grønn AS

Jan Carsten er daglig leder i Evig Grønn AS og seniorrådgiver ved Norsk Hydrogenforum. Han har jobbet innenfor forskjellige stillinger og prosjekter for å fremme utvikling og bruk av hydrogen i Norge. Gjerløw leder for tiden H2 Truck-prosjektet, som tar sikte på å bringe de første hydrogenbilene til Oslo-regionen. Prosjektet har partnere fra hele verdikjeden. Jan Carsten har lang erfaring fra ledelse og deltakelse av nasjonale og internasjonale prosjekter. Han har vært administrerende direktør i Hynor Lillestrøm, et testsenter for hydrogen- og brenselcelle-teknologi, og direktør for Oslo Renewable Energy and Environmental Cluster. Han var Europas første private eier av en hydrigen brenselcellebil, Hyundai iX35, i juli 2015. ​

bilde -20210216-154402-1aa9eecb.jpeg

06

Evig Grønn

FØLG

 • Black LinkedIn Icon
Program

Talere 2024

Talere oppdateres fortløpende

27

OMTALTE INDUSTRIEKSPERTER

00

KONFERANISER 

image002.png

Lars Ole Bjørnsrud

Hardanger Hydrogen Hub

Lars Ole Bjørnsrud har mer enn 35 års erfaring fra maritime og olje og gassindustri. Har siden 2003 hatt lederstillinger innen marked og kommunikasjon i TechnipFMC og vært involvert i selskapets fornybarsatsning Deep Purple. Jobber nå som selvstendig konsulent og er styreleder i Hardanger Hydrogen Hub

Før dette jobbet han i Kongsberg Maritime og var leder for selskapets Asia-virksomhet i Singapore. Lars Ole er utdannet dataingeniør fra Kongsberg Ingeniørhøgskole.

FØLG

 • Svart Linkedin Ikon

Thor Henrik Hagen

Hydrogen Solutions AS 

Thor Henrik er administrerende direktør i Hydrogen Solutions AS. Selskapets mål er å være en seriøs aktør i det norske hydrogenmarkedet og levere skalerbart lokalt produsert grønt hydrogen.

Selskapet utvikler, bygger eier og drifter hydrogenanlegg. HYDS er største eier og operatør for Stord Hydrogen og åpner sitt andre hydrogenalegg i Egersund, Kaupanes Hydrogen, 8. februar i år. Her har HYDS i tillegg til å være eier, vært EPCI leverandør og vil være driftsoperatør.

HYDS har flere prosjekter under utvikling og arbeider blant annet med utviklingen av ett overordnet kontrollsystem for hydrogenanlegg som er benyttet i selskapets første hydrogenanlegg som sørger for at de er automatisert og kan fjernstyres.

Thor Henrik er økonom og statsautorisert revisor og har tidligere jobbet i KPMG, som CFO i GK Elektro, leder for kontrolling i Skanska Norge og vært forretningsutvikler i fornybar kraftleverandør SKL.

Thor Henrik Hagen.jpg

01

HYDS

FØLG

 • LinkedIn

02

EQUINOR

IMG_2692.JPG

Sylvi Høiland

Equinor

Sylvi Høiland er forskningsleder i Equinor ASA, Technology Digital & Innovation (TDI), Hydrogen Value Chain Technologies, med spesielt ansvar for hydrogen sikkerhet, produksjon og undergrunns lagring.

Equinor er et energiselskap som har forpliktet seg til langsiktig verdiskapning i en lavkarbon-fremtid, og TDI har en rolle i å lukke teknologi- og kompetansegap for å realisere selskapets ambisjoner for verdiskapning, utslippsreduksjon og utvikling av lavkarbonløsninger. R&T porteføljen for hydrogen inkluderer aktiviteter langs hele verdikjeden fra produksjon til sluttbruk.

Sylvi startet i selskapet i 2012 og arbeidet med produksjon og teknisk integritet for selskapets O&G anlegg før hun gikk over til selskapets satsning innen Renewables & Low Carbon i TDI i 2023.

Sylvi er utdannet Dr.Scient fra Universitetet i Bergen, og har tidligere jobbet for UiB, Unifob Petroleum og SINTEF.

FØLG

 • LinkedIn

Arnt Helge Hauglid

Prosjektleder – Senior rådgiver

En nærlingslivsaktør med hovedvirke i Telemark.

Gjennomført flere oppdrag for næringslivet og det offentlige inn mot det grønne skifte, de siste 3-4 år.

Har og har hatt flere oppdrag inn mot Hydrogen og Biogass som energibærer.

Et stort nettverk både innen privat næringsliv, offentlig forvaltning og styresett.

Er utførende og prosjektledelse på studier, utviklingsprosjekt, rådgiving, søknader inn mot virkemiddelapparatet,

drift av selskap, strategi arbeid m.m.

FØLG

 • LinkedIn
Arnt Helge Hauglid bilde 2.jpg

03

HYDROGENVEGEN

Velaug Myrseth Oltedal

05

Førsteamanuensis ved Institutt for maskin- og maritime studium, ved Høgskulen på Vestlandet.

HVL

Oltedal jobbar med forsking innan grøn energi, og leier hydrogensatsinga ved HVL. HVL har ei leiande rolle i fleire større hydrogenprosjekt, og Oltedal er nestleiar i forskingsenteret for hydrogen HyValue. Pågåande forskingsaktivitetar inkluderer hydrogenproduksjon frå havvind, og nye materialar for elektrolyse og brenselceller. HVL er også regional koordinator i det nyleg innvilga EU-prosjektet H2CoVE, som er ei europeisk satsing på utvikling av hydrogenkompetanse. HVL både underviser, rettleier studentoppgåver og tilbyr etter- og vidareutdanningskurs i hydrogenteknologi.

FØLG

 • LinkedIn

Pål Kårbø

Daglig leiar Hydrogenvegen AS

Pål Kårbø har siden 1 . februar 2020 vært daglig leder i pådriverselskapet E134 Haukelivegen AS. Dette selskapet er eigd av 4 fylkeskommuner, 34 kommuner og 8 bedrifter fra vest til øst på E134. Fra februar 2024 er han gjennom jobben i E134 også daglig leder i selskapet Hydrogenvegen AS, dette selskapet er eigd av kommunene Notodden, Ullensvang og Kvinnherad. Formålet til Hydrogenvegen AS er å arbeide for utbygging at fyllestasjoner for Hydrogen på strategiske steder på E134. Som en del av den fremtidige strategien så arbeider selskapet for å få inn flere eiere og samarbeidsparter – både kommuner og berdifter.

FØLG

 • LinkedIn
Bilde Pål.jpg

06

HYDROGENVEGEN

Portrett Velaug 1MB.jpg

07

FORNYBAR ENERGI

Tor Martin Misund, Grøn energi

Tor Martin Misund

Seniorrådgjevar fornybar energi

Grøn region Vestland 

Tor Martin Misund er seniorrådgivar fornybar energi i Vestland fylkeskommune, og er ansvarleg for energi og nett-tilknyting i Grøn region Vestland prosjektet. 

Han har vært prosjektleder for Regional plan for fornybar energi i Vestland fylke som er den politiske planen for økt produksjon av fornybar energi i fylket. Denne planen inkluderer også energibærere og energieffektivisering gjennom samspillet av de fornybare energikildene i kraftsystemet vårt.  

Tor Martin har en Master of Energy Management fra Handelshøyskolen BI.

FØLG

 • LinkedIn

Charlotte Berge

Hydro Havrand

Charlotte Berge jobber som Chief Project Officer i Hydro Havrand med ansvar for alle prosjekter. Hydro Havrand er fokusert på decarbonisering av Hydros industri med spesiell fokus på «high heat processes». I fjør hadde vi verdens første full-skala industriell test i et smelteverk i Navarra, Spania samt jobber med å modne prosjekter på flere Hydro sites.

 

Før Havrand så jobbet Charlotte som feltutviklingsdirektør i Lundin Norway. Før dette så har hun flere års erfaring fra Equinor, Aker og USA. Charlotte har en M. Sc. fra NTNU og University of Texas i Austin.

FØLG

 • LinkedIn
cberge.jpg

08

HYDRO HAVRAND

09

ULLENSVANG KOMMUNE

67222658_10157654109032792_3924166358266281984_n.jpg

Roald Aga Haug

Ordfører i Ullensvang kommune

Ordfører Roald Aga Haug (Ap), Ullensvang kommune 2020-2023. Odda kommune 2015-2020. Haug har vært politiker siden 2003 og vært aktiv på m.a. næringsområdet og samferdsel. Utdannet Cand.Mag, (sosionum/jus) og Familieterapaut. 

Ullensvang har 11.000 innbyggere og er størst i Norge på kraftproduksjon. Kommunen er "Norges Frukthage". I Ullensvang finner du et variert næringsliv med høy verdiskapning. De største næringene er kraft, industri, landbruk, fruktnæringen, akvakultur og reiseliv. 

Sammen med ordførerene i Kvinnherad og Notodden har Haug vært med på å starte opp Hydrogenveien.

NETTSIDE

 • X

11

HYDROGEN I FISKEINDUSTRI

1548255579079.jfif

Hans Kleivdal

Norce Research

Erfaren forskningsdirektør med bakgrunn fra både akademisk forskning og demonstrert historie fra industriell FoU. Dyktig innen forskning, bioteknologi, proteinkjemi, biovitenskap, produktutvikling og implementering, forskning/industri og EU-prosjektutvikling og ledelse. Sterk forsker med Dr. scientist/PhD fokusert i molekylærbiologi fra Universitetet i Bergen (UiB), og leder-/ledertrening og erfaring fra forskning, industri og det norske forsvaret.

FØLG

 • LinkedIn

Ingvald Torblå

Hardanger Industri

Hardanger Industri skal arbeide for å bidra til økt verdiskaping og utviklingsevne for de tilsluttede bedrifter.

Ved å sette samhandling og utvikling av hele Hardanger i sentrum, skal det komme alle innbyggere og samfunnet til gode.

FØLG

 • LinkedIn
Ingvald 2021_edited.jpg

12

HARDANGER INDUSTRI

13

TECHNIPFMC

Lars Kristian_web.jpg

Lars Kristian Åtland Skårberg

TechnipFMC

Lars Kristian Åtland Skårberg er senior prosjektleder i TechnipFMC, og engasjert i Grønn Plattformprosjektet «Subsea Hydrogen Storage Qualification Project», et konsortium som jobber mot målet om å kvalifisere en teknisk løsning for undervannslagring av hydrogen. Konsortiet består av TechnipFMC, Statkraft, Wilhelmsen, UMOE, Nymo, Odda Technology, Universitetet i Sør-Øst Norge og Kongsberg Innovasjon.

 

Lars Kristian er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har siden 2007 jobbet i TechnipFMC, med forskjellige roller innen oljebransjen, med hovedvekt på prosjektgjennomføring og ledelse av subsea systemleveranser til norske og internasjonale kunder.

FØLG

 • LinkedIn

Owe Hagesæther

Owe Hagesæther has more than 35 years of varied experience from Technology Management, Change and Project Management, Top Management and Board positions, International Networking and Business Development, Marketing and Sales Management.


He has his experience from branches like Oil & Gas and Energy, Banking & Finance, IT & Telecom, Management Consulting and Maritime Technology. Hagesæther is an entrepreneur and former Founding Partner of Nordic Integrator Group.

Mr Hagesæther holds a M.Sc. degree in Computer Science from University of Bergen and a MBA degree in Strategic Management from Norwegian School of Economics.

Awards: EY and NHH award - Rising Star Company with Sea Hawk, Awarded Global Centres of Expertise with GCE Subsea in 2015 and Awarded Ocean Innovation Norwegian Test and Simulation senter in 2018

1699781431021.jpg

14

GCE OCEAN TECHNOLOGY

FØLG

 • LinkedIn

15

ULLENSVANG KOMMUNE

17

LH2 SHIPPING

19

ENOVA

21

GRZ TEHNOLOGIES

22

TECHNIPFMC

24

STATKRAFT

bilete.JPG

Kristian Bondhus -Jensen

Hydrogenlagring på bunnen av Sørfjorden er et pionerarbeid i Norge. Ullensvang kommune er en pådriver i prosjektet, men prosessen mot realisering krever også at kommunen må gjøre ting som aldri før er blitt gjort. Spesielt sentralt er hvordan kommunen utspiller sin rolle i myndighetsutøvelsen opp mot ulike regelverk.

 

Bondhus-Jensen har et overordnet administrativt ansvar for både næringsutvikling og regelverk som plan- og bygningsloven i Ullensvang kommune.    

FØLG

 • LinkedIn

Stian Jean Opedal Davies 

Stian Jean Opedal Davies (Ap) er fylkesvaraordførar i Vestland fylkeskommune. Født i 1995 og utdanna jurist ved Universitetet i Bergen. Har vore i Askøy kommunestyre i ein periode frå 2015-2019, og har vore representant i Vestland fylkesting sidan 2019. Frå Askøy.

 

Vestland er det viktigaste eksportfylket i Norge og har ein verdsleiande industri innanfor fleire sektorar. Vestland har dei største utsleppa, men også dei største moglegheitene. Lukkast ikkje Vestland, lukkast ikkje Norge. Næringslivspolitikk og kraftpolitikk er avgjerande for å oppretthalde velferda, kutte utslepp og skape jobbar i Vestland og Norge.

 

Vestland fylkeskommune har store mål for å kutte utslepp, og Grøn Region Vestland er eit av dei viktigaste næringsretta verkemidlane fylkeskommunen har.

Stian_på_Askøy_06.jpg

FØLG

 • LinkedIn
Østvik Ivan bilde.JPG

Ivan Østvik

Since 2015, Østvik has been developing “green” ship projects in the Norwegian maritime cluster with a strong focus on implementing sustainable, safe, reliable zero-emission energy technology. He has been project manager for developing, building, certifying and setting world’s first LH2-driven ship, Norled’s M/F Hydra, into operation (2017-2023).

 

From 2023, he is focusing on developing and building various LH2-fuelled ship types for operation in North Europe as CEO/Founder of LH2 Shipping as well as coordinating the development of LH2 fuel supply chains in liaison with energy companies to secure LH2 as fuel towards future projects, incl. bunkering systems in ports. Previously he worked for NorWind 2006-2015 developing, building and installing jacket foundations for offshore wind turbines and LMG Marin 1995-2006 designing car ferries, fast ferries and offshore vessels. He graduated naval architect at University of Strathclyde (1995) where he also has a PhD in risk-based design (2000).

16

FYLKESVARAORDFØRER 

FØLG

 • LinkedIn

Ola B. Hoen

Head of The Kongsberg Technology Cluster. With more than +20 years of experience in Manufacturing and Systems Engineering working with high Tech Industry companies.

 

Hoen holds a master’s degree in engineering from the Norwegian University of Life Sciences (NMBU).

FØLG

 • LinkedIn
Enova_SigmundStoerset_H_DSC4372_stående.jpg

Vidar Sten- Halvorsen

CEO Applied Hydrogen AS

30 years experience in oil and gas industries with a background in flow metering, control systems, process systems and well intervention systems. Business Development and establishing new services business segments both in Norway and internationally. Established a joint venture (JV) and was Director in the JV for the first two years out of Houston, Texas. A proven technology leader with multiple patents.

- M.Sc, in Mechanical Engineering and Economy from NTNU. 

FØLG

 • LinkedIn
OBH portrett.jpg

18

KONGSBERG TECHNOLOGY CLUSTER

Sigmund Størset

Sigmund Ø. Størset er seniorrådgiver i Enova hvor han primært arbeider med tema hydrogen og CCS. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har i tillegg en master i teknologiledelse fra NTNU og Norges Handelshøyskole. Størset har tidligere arbeidet nesten ti år i SINTEF som forsker og forskningsleder med hovedfokus på hydrogen- og karbonfangstteknologi, før han begynte i Enova i 2020.

FØLG

 • LinkedIn
thumbnail_image001.jpg

20

APPLIED HYDROGEN AS

Henrik Steen Pedersen.jpeg

Henrik Steen Pedersen

CCO at GRZ Technologies Ltd.

GRZ’s pioneering technology is the result of several decades of R&D in the field of hydrogen. One of GRZ’s core competencies is the design and application of metal hydrides, where the company is the world leader in commercially available metal hydrides solutions. GRZ uses these materials to manufacture hydrogen-based electricity storage systems (MWh size), hydrogen storages (kg. to tons), and thermal hydrogen compressors without any moving parts (worlds biggest in operation). The latest offering is a methanation reaktor with the worlds highest efficiecy, to effectively capture CO2.

To be more present in the fast-growing hydrogen market in Norway, GRZ recently partnered with Liquiline.

Henrik is a globally acclaimed professional with a long record of global sales and driving international hydrogen business.

FØLG

 • LinkedIn

Knut Vågsæther

Universitetet i Sør-Norge

Knut har over 20 års erfaring med forskning på hydrogensikkerhet, knyttet til fysiske fenomener i hydrogensystemer og konsekvenser av hendelser ved f.eks. utslipp av hydrogen. Han leder forskningsgruppen for Prosessikkerhet, forbrenning og eksplosjoner på USN som er partner i flere EU og NFR-støttede forskningsprosjekter innen hydrogensikkerhet. Forskningsaktivitetene i forskningsgruppen er innen sikker design av hydrogensystemer, pre-normativ forskning og grunnforskning på fysiske fenomener.

FØLG

 • LinkedIn
Knut.jpg

22

USN

Anders Lundquist_portrait low res.jpg

Anders Lundquist

TechnipFMC

Anders Lundquist has +10 years experience from the Oil&Gas industry and has since 2016 been involved in the Deep Purple Power-to-X program within TechnipFMC.

Deep Purple is a development program aimed at creating an off-grid energy system based on renewable intermittent sources and hydrogen as an energy carrier.

He holds an MBA in strategic leadership and is currently leading business development for the TechnipFMC hydrogen program.

FØLG

 • LinkedIn

Graeme Wilson

Graeme Wilson is the Regional Director of the Nordics for Worley. He is responsible for the delivery of services across Denmark, Sweden and Finland and also responsible for the growth of Worley in the Nordics. 

 

Worley's mission is to deliver a more sustainable world through the delivery of engineering and consultancy services. 

FØLG

 • LinkedIn
GW.jpg

23

WORLEY

IMG_8754.jpg

Sigrid Guldberg

Currently serving as a Senior Business Developer in Statkraft' s Hydrogen Team.

Broad experience within small and large international players in both private and public sector businesses. Sigrid’s work has ranged from project management of applied research and development to management positions of various production processes and technologies, responsibilities have included organizational development, supplier collaboration and procurement processes and operation. Passionate about developing new future proof technologies and opportunities.

Sigrid holds a Ph.D. in metallurgy from NTNU and has selected management courses from BI,  Norwegian Business School

FØLG

 • LinkedIn

Ulf Eriksen

Ulf Eriksen is Vice President Hydrogen Norway leading the department that shall develop, own and operate Statkraft’s hydrogen and e-fuels plants in Norway, including ammonia. From the start as a small business development unit in 2019 the department has developed a project portfolio and the first hydrogen strategy in the company. The last two years he and the team has developed the Nordic activities, and the Swedish part was spun out as a separate team in May 2024. His focus now is on the Norwegian portfolio which contains several projects within i.a. industry and ammonia.

 

Ulf previously has 20 years of leadership experience i.a. building up origination activities in the Nordics and UK. This is an important part of Statkraft’s customer pillar in the strategy. His educational background is Master in Science of Business from The Norwegian School of Business and Administration (NHH) in Bergen.

Ulf 2020 - lav oppløsning.jpg

25

STATKRAFT

FØLG

 • LinkedIn

26

ENERGI- OG MILJØKOMITEEN

LIM_full.jpg

Linda Monsen Merkesdal

Parti:

Arbeiderpartiet

Representant for

Hordaland 2021-2025

Medlem

Energi- og miljøkomiteen

Ansiennitet:

2 år, 250 dager

FØLG

 • LinkedIn

Even A. Røed

Parti:

Arbeiderpartiet

Representant for

Buskerud 2021-2025

Medlem

Helse- og omsorgskomiteen

Ansiennitet:

2 år, 234 dager

EVR_ekstrastort.jpg

27

HELSE- OG OMSORGSKOMITEEN

Kate Clarke

Vestland Fylkeskommune

Kate Clarke er koordinator for internasjonalt samarbeid i Vestland fylkeskommune og styreleiar i prosjektet «H2CoVE – Hydrogen Centres of Excellence». Vestland skal på lik linje med dei andre europeiske partnarregionane, bygge eit regionalt økosystem for kompetanse innan hydrogen og setje i verk tiltak for å sikre at Vestland har kompetent arbeidskraft i H2 verdikjeda. Prosjektet skal bidra til at verdikjeda for hydrogen blir realisert og oppskalert i Vestland.

FØLG

 • LinkedIn
me1.jpg

10

KOMPETANSE

02

22

120

DAGER
Foredragsholdere
DELTAKERE

Program

23 Mai

11:00

Check in and mingling

11:30

Lunch

12:20

Cultural opening

The Crows plays

12:30

Opening

Ullensvang kommune v/ Mayor Roald Aga Haug
Vestland Fylke/Grønn region v/ County Vice Mayor Stian Jean Opedal Davies

12:40

Hydrogen as a future key element of the energy system

Political view of energy carriers
 • County Vice Mayo Vestland, Stian Opedal Davies
Three major energy actors on their view of Hydrogen as a future key element in energy systems
 • Statkraft v/ Ulf Eriksen
 • Equinor v/ Sylvi Høiland
 • Hydro Havrand v/ Charlotte Berge
Hydrogen activities in Hardanger, focus on Storage
 • Hardanger Hydrogen Hub v/ Ingvald Torblå
International view on energy carriers
 • DLA Piper v/ Alexandre B. Calmon 

Summary and debate 

14:00

Pause- coffee

14:20

Highlighting Norwegian Hydrogen Technology and competence

Hydrogen projects in Norway 
 • HYDS v/ Thor Henrik Hagen
From ambition to reality
 • Worley v/ Graeme Wilson
Subsea systems
 • TechnipFMC v/ Lars Kristian Åtland Skårberg
Module systems
 • Liquiline/GRZ Technologies- Hybird metal storage v/ Henrik Steen Pedersen
The key to decarbonization of industry
 • Afry Power to X v/ Pedro Raposo
Shipping- industrial routes Odda- abroad
 • Wilhelmsen Topeka v/ Ivan Østvik
Hydrogen for construction
 • Applied Hydrogen v/ Vidar Steen- Halvorsen

15:40

Pause with roundtrip at the Kraftmuseet (Power museum)

16:10

Norway as a hub for hydrogen development

Introduction to the hydrogen landscape in Norway and hydrogen's role in the energy system
 • Norwegian Hydrogen Forum 
Green region mapping in Vestland County, goals for sustainability
 • Vestland County Green region v/ Tor Martin Misund
 • Innovation Norway Green Platform v/ Sveinung Dukstad
View from Brazil: migrating expertise from O&G industry towards low carbon H2
 • Empresa de Pesquisa Ebergetica v/ Heloisa Borges
How to build a new product industry from oil & gas competence
 • GCE Ocean Technology v/ Owe Hagesæther
 • Kongsberg Technology Cluster v/ Ole B. Hoen
System industry from oil & gas to renewable
 • Hardanger Industri v/ Ingvald Torblå

Debate: Political view from parlamentarians representing Vestland County and Buskerud County

 • Norwgian Parliament v/ Linda Monsen Merkesdal (Ap Vestland)

 • Norwegian Parliament v/ Even A. Røed (Ap Buskerud)

17:15

Pause with Cider tasting

17:35

Creating synergies between regions and industries

HyCoast, Hydrogen Valley at west coast with link to inland technology enviroments
 • Energy Transition Norway v/ Kristoffer Moldekleiv
Hydrogen road E134
 • E134 v/ Pål Kårbø and Arnt Helge Hauglid
Utilize heat and oxygen from H2 production and industry to make proteins
 • Norce v/ Hans Kleivdal

19:00

Dinner & cultural trough the evening

Program

24 Mai

09:00

Åpning av dag 2, kuturelle innslag

09:10

Forskning, utvikling og kompetanse

 • Enova
 • Høyskolen i Vestland 
 • H2CoVE – Hydrogen Centres of Excellence
 • G & V Maritim
 • Umoe Advanced Composits

10:00

Hvordan inkludere hydrogen i energisystemene på en sikker måte

 • Universitetet i Sørøst- Norge 
 • Statkraft
 • Ullensvang kommune
 • TechnipFMC

11:00

Pause

11:10

Debatt

11:30

Oppsummering og lunsj 

Avreise og vel hjem
Lokasjon
IMG_2104.jpg
IMG_2104.jpg

Lokale

Kraftstasjonen i Tyssedal

5750, Odda

Tyssedal kraftstasjon ble bygget i etapper og ble opprettet av arkitektene Thorvald Astrup (1876-1940) og Victor Nordan (1962-1923), med nye tilskudd av arkitekten Geir Grung (1926-1989). I likhet med Ringedalsdammen minner den om middelalderens slottsarkitektur.

 

Industrisamfunnet Tyssedal er et fremtredende eksempel på veksten av Norge som en moderne industrinasjon, etter at unionen mellom Norge og Sverige ble oppløst i 1905.

Samfunnet belyser lokal industriell utvikling frem til de store moderne industrielle moderniseringene, og gir innsikt i områder som eller ikke er dokumentert.

 

Som et komplett industrisamfunn viser Tyssedal den historiske epoken da vannkraftproduksjon utgjorde grunnlaget for norsk industriproduksjon og voksende velstand. Utnyttelsen av de store fossefallene i fjordområdene og noen innenlandsområder ga opphav til den industrielle revolusjonen i Norge. 

Sponsorer 2024

ST_main_pos_rgb_5cm.jpg
SPV.jpg
Ullensvang_formell_logo_rgb.png
Sparebankstiftinga.jpg
HardangerEnergi-RGB-LOGO-midtstilt-1linje_1x.png
HK_logo-med-form.png
Hardanger industri logo - png.png

Arrangørteamet

Ingvald 2021_edited.jpg

Ingvald Torblå

 • Grey LinkedIn Icon

Styreleder i Hardanger Industri, direktør i Odda Technology og styreleder for Odda Digital System. 

IMG_7979.webp

Sveinung Føllesdal

 • Grey LinkedIn Icon

Konstituerande dagleg leiar/ Forretningsutviklar for Næringshagen i Ullensvang 

Contact Us
bottom of page