• White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White LinkedIn Icon
Tysso1-fjord-panorma-vinter-2-HH-overlay

H2Symposium 2021:

Stay Ahead of the industry

25-26. August

TYSSEDAL, ODDA

Om
H2Symposium og H2ardanger

Hydrogenteknologi ser ut til å gå mot et stort gjennombrudd i 2021!

Løsninger blir i økende grad tilgjengelig for en rekke bransjer; fra transport til produksjonsprosesser. Et rekordstort antall pågående hydrogenrelaterte prosjekter og piloter banner vei for et voksende hydrogenmarked. 

H2Symposium 2021 vil utforske noen av de innovative prosjektene med potensiale for å utløse et større hydrogenmarked og undersøke hvordan vi kan akselerere fra piloter mot storskala hydrogenprodukasjon og masseproduksjon av hydrogenteknologi.

Med andre ord: Hvordan øker vi volumet?

Odda og Hardanger har store mengder overskuddskraft og kan spille en sentral rolle som en stor hydrogenproduserende region. Konferanselokalet ligger ved siden av TiZir titan- og jernverk, en av Norges største utslippskilder, noe som viser til et reelt behov for hydrogen i regionen. Anlegget kan redusere utslippene med 90% ved å bruke hydrogen i stedet for kull. I tillegg går to hovedveier (FV7 og E134) mellom Øst- og Vestlandet gjennom regionen. Disse pasasjene skaper perfekte forhold for korridorhydrogenstasjoner for både personbiler og tunge kjøretøy. Videre ligger en innovativ og dynamisk marin næring ved munningen av Hardangerfjorden.

 
 

Agenda

25 August

11:00

Innsjekk og nettverksbygging

11:30

Lunsj

12:20

Underholdning

12:30

Åpning - praktisk informasjon

12:50

HVL, SPV og Hydrogenforum

13:50

Kaffepause

14:10

Industri 1 - Equinor, BKK og Haeolus

15:20

Pause - Smaken av Hardanger

15:50

Industri 2 - Hardanger Hydrogen Hub, Hydrogen solution, Cowi

16:50

Pause

17:10

Politisk debatt - Hvordan realisere de store prosjektene?

18:30

Cider tasting and cultural entertainment

19:15

Middag - Kraftkatedralen

22:00-

Buss til Odda

Agenda

26 August

09:00

Åpning dag 2, kuturelle innslag

09:10

Transport 1 - Asko, Toyota, Evig grønn og Everfuel

10:25

Pause - Kaffe og snacks

10:45

Transport 2 - Hydrogenveien, Hynion, Hjelmelang kommune og Vestland kommune

12:05

Oppsummering H2symp

12:15

Lunsj - Smaken av Hardanger

13:00

Avreise buss til Bergen/Flesland

Talere

11

OMTALTE INDUSTRI EKSPERTER

Henrik Syse

01

Konferansier

Avatar 86

TBA

Filosof, forfatter, foredragsholder og forsker

FØLG

 • Svart Facebook Ikon

Christian Bue

Grønn energi

Christian Bue er administrerende direktør i Varanger KraftHydrogen AS. Selskapet er en del av et EU-prosjekt, kalt Haeolus. Prosjektet har som mål å produsere hydrogen fra strandet vindkraft i Finnmark. Christian er utdannet sivilingeniør i petroleumsteknologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Han har tidligere jobbet i Statoil/Equinor, og er nå glad for å være en del av den (enda) grønnere delen av energisektoren.

Christian-Bue-bilde.jpg

02

Petroleums ingeniør

FØLG

 • Black LinkedIn Icon

Velaug Myrseth Oltedal

Hydrogenteknologi

03

Professor og prosjekt leder

Portrett Velaug 1MB.jpg

Velaug Myrseth Oltedal er førstemanuensis ved Institutt for maskin- og havvitenskap, ved Høgskolen på Vestlandet. Gjennom doktorgraden i kjemi fra Universitetet i Bergen har Oltedal jobbet med tverrfaglig forskning innen nanoteknologi, oljeboring og grønn energi. Oltedal fortsatte sine studier i prosjektledelse fra University of California, og jobber tett med industrien for å etablere relevante forskningsprosjekt innen hydrogenteknologi. Pågående forskningsaktiviteter inkluderer muligheter for hydrogenproduksjon fra havvind og elektrolyse fra saltvann. Oltedal underviser i faget Hydrogen Technology, og leder utviklingen av etter- og videreutdanningskurs i hydrogen ved HVL.

 • Black LinkedIn Icon

FØLG

Haldis Nilsen

Hydrogen i næringslivet

Haldis Nilsen jobber som plan- og forvaltningssjef i Hjelmeland kommune. Hennes bakgrunn er sivilagronom, med en master i fra NMBU. Nilsen's videre studier har vært innen samfunnsplanlegging.  

04

Sivilagronom

FØLG

 • Black LinkedIn Icon

05

Generalsekretær

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen

Norsk Hydrogenforum

Wilhelmsen er generalsekretær i den nasjonal bransjeforeningen Norsk Hydrogenforum. Wilhelmsen har tidligere jobbet som avdelingsleder i Drivkraft Norge og som rådgiver i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen og har tilleggsutdanning fra BI. 

FØLG

 • Black LinkedIn Icon

Jan Carsten Gjerløw

Konsernsjef, Evig Grønn AS

Jan Carsten er konsernsjef i Evig Grønn AS og seniorrådgiver ved Norsk Hydrogenforum. Han har jobbet innenfor forskjellige stillinger og prosjekter for å fremme utvikling og bruk av hydrogen i Norge. Gjerløw leder for tiden H2 Truck-prosjektet, som tar sikte på å bringe de første hydrogenbilene til Oslo-regionen. Prosjektet har partnere fra hele verdikjeden. Jan Carsten har lang erfaring fra ledelse og deltakelse av nasjonale og internasjonale prosjekter. Han har vært administrerende direktør i Hynor Lillestrøm, et testsenter for hydrogen- og brenselcelle-teknologi, og direktør for Oslo Renewable Energy and Environmental Cluster. Han var Europas første private eier av en drifstoffcellebil, Hyundai iX35, i juli 2015. ​

06

Evig Grønn

FØLG

 • Black LinkedIn Icon

07

Forretningsutvikler BKK

Bjørn Sundland

Norsk Hydrogenforum

Sundland er senior forretningsutvikler i BKK og styreleder i NCE Maritime Cleantech. NCE brenner for mulighetene som ligger i grønn endring. Sundland har lang erfaring fra lederstillinger i industrien på Vestlandet fra selskaper som Smedvig Offshore, Framo Engineering, Statoil og Gasnor.  

FØLG

 • Black LinkedIn Icon

Steinar Eikås

Visedirektør for lavkarbon løsninger, Equinor

Steinar Eikås har joobbet de siste 25 årene i Statoil/Equinor, hovedsakelig med internasjonal forretningsutvikling. De siste fire årene har han spilt en nøkkelrolle i utviklingen av løsninger for å levere ren energi.

08

Ren energi

FØLG

 • Black LinkedIn Icon

09

Utslippsfrie materialer

Sindre Østby Stub

Rådgiver: Hydrogen og materialer

Sindre jobber med løsninger for utslippsfrie materialer. Han arbeider innen områdene konstruksjon og materialer, plast, karbonfangst (CCS), hydrogen og industri. Sindre har en doktorgrad i materialkjemi fra Univeristetet i Oslo, hvor han forsket på nye materialer for drivstoff og elektrolyseceller. Han har en bachelorgrad i økonomi fra UiO i tillegg til doktorgraden. Han har en lang karriere fra miljøbevegelsen, hvor han jobbet i tre år i Bellona og var daglig leder for Nature and Youth. 

FØLG

 • Black LinkedIn Icon

Helge Skaarberg Holen

Everfuel

Holen jobber som forretningsutviklingssjef i Everfuel. Everfuel jobber med ledende markedsutvikling av nedstrøms hydrogenvirksomhet rettet hovedsakelig mot lastebil-, buss og store PV-flåtekunder. Målet er å utvikle et distribusjonsnettverk i Norge for å gjøre hydrogen til en kommersielt levedyktig og viktig del av det grønne skiftet i Norge. 

10

Kommersielt levedyktig hydrogen

FØLG

 • Black LinkedIn Icon

11

Hydrogenlastebil

Jørn A. Endresen

Direktør i Akso Midt-Norge AS

Endresen har jobbet 10år i ASKO. Tidligere arbeidsgivere REMA Distribusjon, Pipelife Norge og Norsk Skog.

Endresen er ansvarlig for oppbygging av hydrigenstasjon og oppstart av de første Scania hydrogenlastebilene i verden. 

Han jobber hver dag med å bli Norges mest kundeorienterte og effektive logistikkpartner, samt bidra til at ASKO når sitt mål om 0 - utslipp på transport innen 2026.

FØLG

 • Black LinkedIn Icon
 
 

Jorulf Kyrkjeeide

Prosjektleder - TiZir Titanium and Iron

Kyrkjeeide er prosjektleder for bedriftens hydrogenprosjekt - der man vil erstatte kull med hydrogen. Kyrkjeeide har sin bakgrun fra industriell kjemi fra NTH i Trondheim. Han har i en årrekke vært ansvarlig for salg og markedsføring av TiZir's produkter og har tidligere hatt ulike funksjoner ved Odda Smelteverk og Dyno

FØLG

 • Black LinkedIn Icon

12

Prosjektleder - hydrogenprosjekt

IMG_2104.jpg
IMG_2104.jpg

Lokale

Kraftstasjonen i Tyssedal

5750, Odda

Tyssedal kraftstasjon ble bygget i etapper og ble opprettet av arkitektene Thorvald Astrup (1876-1940) og Victor Nordan (1962-1923), med nye tilskudd av arkitekten Geir Grung (1926-1989). I likhet med Ringedalsdammen minner den om middelalderens slottsarkitektur.

 

Industrisamfunnet Tyssedal er et fremtredende eksempel på veksten av Norge som en moderne industrinasjon, etter at unionen mellom Norge og Sverige ble oppløst i 1905.

Samfunnet belyser lokal industriell utvikling frem til de store moderne industrielle moderniseringene, og gir innsikt i områder som eller ikke er dokumentert.

 

Som et komplett industrisamfunn viser Tyssedal den historiske epoken da vannkraftproduksjon utgjorde grunnlaget for norsk industriproduksjon og voksende velstand. Utnyttelsen av de store fossefallene i fjordområdene og noen innenlandsområder ga opphav til den industrielle revolusjonen i Norge. 

 

02

10

TBA

DAGER
TALERE
DELTAKERE

Organisatorer/sponsrer

hardanger.png
Isklar.jpeg
Hardanger industri logo - png.png
Ullensvang-kommune-png.png

LEADING IN THE INDUSTRY

Vestland fylkeskommune - png.png
Kvinnherad kommune.png
Sparebankstiftinga.jpg
SPV.jpg