• White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White LinkedIn Icon
Tysso1-fjord-panorma-vinter-2-HH-overlay

H2Symposium 2021:

Stay Ahead of the industry

25-26. August

TYSSEDAL, ODDA

Om
H2Symposium og H2ardanger

Hydrogenteknologi ser ut til å gå mot et stort gjennombrudd i 2021!

Løsninger blir i økende grad tilgjengelig for en rekke bransjer; fra transport til produksjonsprosesser. Et rekordstort antall pågående hydrogenrelaterte prosjekter og piloter banner vei for et voksende hydrogenmarked. 

H2Symposium 2021 vil utforske noen av de innovative prosjektene med potensiale for å utløse et større hydrogenmarked og undersøke hvordan vi kan akselerere fra piloter mot storskala hydrogenprodukasjon og masseproduksjon av hydrogenteknologi.

Med andre ord: Hvordan øker vi volumet?

Odda og Hardanger har store mengder overskuddskraft og kan spille en sentral rolle som en stor hydrogenproduserende region. Konferanselokalet ligger ved siden av TiZir titan- og jernverk, en av Norges største utslippskilder, noe som viser til et reelt behov for hydrogen i regionen. Anlegget kan redusere utslippene med 90% ved å bruke hydrogen i stedet for kull. I tillegg går to hovedveier (FV7 og E134) mellom Øst- og Vestlandet gjennom regionen. Disse pasasjene skaper perfekte forhold for korridorhydrogenstasjoner for både personbiler og tunge kjøretøy. Videre ligger en innovativ og dynamisk marin næring ved munningen av Hardangerfjorden.

 
 
 

Talere

22

OMTALTE INDUSTRI EKSPERTER

Henrik Syse

01

Konferansier

Henrik Syse, bilde.jpg

Filiosof, forsker, forfatter og foredragholder

Henrik Syse er filosof, forfatter, foredragsholder, forsker og firebarnsfar (og sikkert også noen andre ting på f). Syse har mastergrad i politisk filosofi fra Boston College i USA og en doktorgrad i etikk fra Universitetet i Oslo. Syse arbeider som seniorforsker ved PRIO (Institutt for fredsforskning) i 50% stilling, og han bruker resten av tiden sin som professorat ved Bjørknes Høyskole samt som foredrags- og kursholder. Fra 2015 til og med 2020 var han medlem av Den Norske Nobelkomité, og de fire siste årene var han komiteens nestleder. Fra 2002 til og med 2016 satt han i Pressens Faglige Utvalg. Han har skrevet og redigert en rekke bøker og artikler om etikk, religion, politikk, filosofi og næringsliv. Henrik er ellers søndagsskolelærer på si' og glad i The Beatles og The Beach Boys. Fra 2015 til 2017 var han endog fast gjest hos Finn Bjelke og Yan Friis i Herreavdelingen i NRK Radio, der de tre herrene slarvet og filosoferte om The Beatles.

FØLG

 • Svart Linkedin Ikon

Birgitte Ringstad Vartdal

EVP European Wind and Solar

Vartdal er konserndirektør for vind- og solkraft (herunder også prosjektutvikling og nye områder som hydrogen= i Statkraft fra April 2020.

Vartdal har bakgrunn fra maritim sektor, sist som administrerende direktør i Global Ocean. Energiomstillingen i Europa krever mye ny sol og vindkraft, og fornybart hydrogen er en viktig brikke for å utnytte denne energien best mulig og til mange ulike energimarkeder. Birgitte har utdanning innen fysikk og matematikk fra NTNU og har en mastergrad i finansiell matematikk fre Edinburgh. 

FØLG

 • Black LinkedIn Icon

02

Statkraft

Velaug Myrseth Oltedal

Assisterende instituttleder - maskin- og marinfag

03

Professor og prosjekt leder

Portrett Velaug 1MB.jpg

Oltedal er assisterende instituttleder ved Institutt for maskin- og marinfag, ved Høgskolen på Vestlandet. Etter doktograden i kjemi fra Universitetet i Bergen har Oltedal jobbet med tverrfaglig forskning innen nanoteknologi, oljeboring og grønn energi. Oltedal fortsatte sine studier i prosjektledelse ved University of California, og jobber tett med industrien for å etablere relevante forskningsprosjekt innen hydrogenteknologi. Pågående forskningsaktiviteter inkluderer muligheter for hydrogenproduksjon fra havvind og flytende organiske hydrogenberere som trygg energiberer inn mot maritim sektor. Oltedal underviser i faget Hydrogenteknologi, og leder utviklingen av etter- og videreutdanningskurs i hydrogen ved HVL:

FØLG

 • Black LinkedIn Icon

Haldis Nilsen

Hydrogen i næringslivet

Haldis Nilsen jobber som plan- og forvaltningssjef i Hjelmeland kommune. Hennes bakgrunn er sivilagronom, med en master i fra NMBU. Nilsen's videre studier har vært innen samfunnsplanlegging.  

04

Sivilagronom

FØLG

 • Black LinkedIn Icon

05

MDG

Natalia A. Golis

Fylkesvaraordfører

Golis er fylkesvaraordfører og gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i Vestland Fylkeskommune. Hun har lang politisk erfaring regionalt og har et brennende hjerte på utvikling av ny energi, grønn teknologi og næringsutvikling i regionen Vestland og tidligere Hordaland. Hun har jobbet som næringsutvikler i Hardanger, og har internasjonal erfaring fra Midtøsten.

FØLG

 • Black LinkedIn Icon

Jan Carsten Gjerløw

Daglig leder, Evig Grønn AS

Jan Carsten er daglig leder i Evig Grønn AS og seniorrådgiver ved Norsk Hydrogenforum. Han har jobbet innenfor forskjellige stillinger og prosjekter for å fremme utvikling og bruk av hydrogen i Norge. Gjerløw leder for tiden H2 Truck-prosjektet, som tar sikte på å bringe de første hydrogenbilene til Oslo-regionen. Prosjektet har partnere fra hele verdikjeden. Jan Carsten har lang erfaring fra ledelse og deltakelse av nasjonale og internasjonale prosjekter. Han har vært administrerende direktør i Hynor Lillestrøm, et testsenter for hydrogen- og brenselcelle-teknologi, og direktør for Oslo Renewable Energy and Environmental Cluster. Han var Europas første private eier av en hydrigen brenselcellebil, Hyundai iX35, i juli 2015. ​

06

Evig Grønn

FØLG

 • Black LinkedIn Icon

07

Senior Forretningsutvikler BKK

Bjørn Sundland

Senior forretningsutvikler

Sundland er senior forretningsutvikler i BKKs avdeling for innovasjon og utvikling og styreleder i NCE Maritime Cleantech. NCE brenner for mulighetene som ligger i grønn endring. Sundland har lang erfaring fra lederstillinger i industrien på Vestlandet fra selskaper som Smedvig Offshore, Framo Engineering, Statoil og Gasnor.  

FØLG

 • Black LinkedIn Icon

Steinar Eikås

Visedirektør for lavkarbon løsninger, Equinor

Steinar Eikås har joobbet de siste 25 årene i Statoil/Equinor, hovedsakelig med internasjonal forretningsutvikling. De siste fire årene har han spilt en nøkkelrolle i utviklingen av løsninger for å levere ren energi.

08

Ren energi

FØLG

 • Black LinkedIn Icon

09

Utslippsfrie materialer

Sindre Østby Stub

Rådgiver: Hydrogen og materialer

Sindre jobber med løsninger for utslippsfrie materialer. Han arbeider innen områdene konstruksjon og materialer, plast, karbonfangst (CCS), hydrogen og industri. Sindre har en doktorgrad i materialkjemi fra Univeristetet i Oslo, hvor han forsket på nye materialer for drivstoff og elektrolyseceller. Han har en bachelorgrad i økonomi fra UiO i tillegg til doktorgraden. Han har en lang karriere fra miljøbevegelsen, hvor han jobbet i tre år i Bellona og var daglig leder for Nature and Youth. 

FØLG

 • Black LinkedIn Icon

Helge Skaarberg Holen

Everfuel

Holen jobber som forretningsutviklingssjef i Everfuel. Everfuel jobber med ledende markedsutvikling av nedstrøms hydrogenvirksomhet rettet hovedsakelig mot lastebil-, buss og store PV-flåtekunder. Målet er å utvikle et distribusjonsnettverk i Norge for å gjøre hydrogen til en kommersielt levedyktig og viktig del av det grønne skiftet i Norge. 

10

Kommersielt levedyktig hydrogen

FØLG

 • Black LinkedIn Icon

11

Hydrogenlastebil

Jørn A. Endresen

Direktør i Akso Midt-Norge AS

Endresen har jobbet 10år i ASKO. Tidligere arbeidsgivere REMA Distribusjon, Pipelife Norge og Norsk Skog.

Endresen er ansvarlig for oppbygging av hydrigenstasjon og oppstart av de første Scania hydrogenlastebilene i verden. 

Han jobber hver dag med å bli Norges mest kundeorienterte og effektive logistikkpartner, samt bidra til at ASKO når sitt mål om 0 - utslipp på transport innen 2026.

FØLG

 • Black LinkedIn Icon

Jorulf Kyrkjeeide

Prosjektleder - TiZir Titanium and Iron

Kyrkjeeide er prosjektleder for bedriftens hydrogenprosjekt - der man vil erstatte kull med hydrogen. Kyrkjeeide har sin bakgrun fra industriell kjemi fra NTH i Trondheim. Han har i en årrekke vært ansvarlig for salg og markedsføring av TiZir's produkter og har tidligere hatt ulike funksjoner ved Odda Smelteverk og Dyno

FØLG

 • Black LinkedIn Icon

12

Prosjektleder - hydrogenprosjekt

13

Skalerbart lokalprodusert grønt hydrogen

Thor Henrik Hagen

Hydrogen Solutions AS

Thor Henrik er administrerende direktør i Hydrogen Solutions AS. Selskapets mål er å være en seriøs aktør i det norske hydrogenmarkedet og levere skalerbart lokalt produsert grønt hydrogen. Selskapet er i en oppstartsfase med flere prosjektmuligheter og planlegger å ha det første anlegget i gang, og levere grønt hydrogen, innen 2022. Thor Henrik har erfaring fra kontroll, prosjektledelse og forretningsutvikling i bygg- og anleggsbransjen, og nylig som forretningsutvikler i fornybar kraftleverandør SKL.

FØLG

 • Black LinkedIn Icon

Liv Kari Eskeland

Stortingsrepresentant - Høyre

Eskeland, tidlegare ordførar i Stord i to periodar, og no Høgrepolitikar på Stortinget i Energi og miljøkomiteen. Ho er utdanna arkitekt ved NTNU i Trondheim, og har drive arkitektkontor på Stord, med hovudfokus på boligkvarter for olje og gass-sektoren.

Gjennom arbeidet i komiteen på Stortinget har ho jobba med grøn skipsfart, herunder vore pådrivar for bruk av hydrogen og ammoniakk i skipsfarten. Videre jobba med hydrogensatsinga, også inn mot industrien. Fornybar energi, havvind, olje og gass og CCS har også vore dei områda Eskeland har befatta seg med.

Ho meiner hydrogen og ammoniakk er avgjerande energiberarar for å greie det grøne skifte, og vil også i neste stortingsperiode nytte store delar av sitt arbeid til å legge til rette for at vi både skal sjå hydrogensatsinga både som del av næringsutviklinga som kan gje nye fornybare arbeidsplassar,  og som eit virkemiddel for å nå klimamåla vi har sett oss.

14

Stortingsrepresentant

FØLG

 • Black LinkedIn Icon

Tor Einar Løkke Pedersen

Grønn energi

Pedersen er forretningsutvikler i Varanger KraftHydrogen AS. Selskapet er sterkt involvert i prosjekter innenfor det grønne skiftet med utvikling av vindkraftproduksjon, grønn hydrogenproduksjon og ammoniakkproduksjon.

Hydrogenprosjektet som en del av EU-prosjektet Haelous er nå klar for hydrogenproduksjon, og selskapet går spennende tider i møte.

 

Tor Einar er utdannet Cand.mag innenfor økonomi og språk fra UiT/Nord Universitet, og har tilleggsutdanning fra BI innenfor masteremnene entreprenørskap/innovasjon og strategisk ledelse.  Han har tidligere jobbet for Innovasjon Norge, Sykehusinnkjøp og drevet eget foretak.

telp.jpg

16

Forretningsutvikler grønn energi

FØLG

 • Black LinkedIn Icon

15

Geir Magnar Brekke 

Senior Engineer Hydrogen

Geir Brekke jobbe i Hydrogenavdelinger i Statkraft. Tidligere erfaring fra kjemisk/farmasøytisk- og metallurgisk-industri og konsulentvirksomhet. 

Statkraft utvikler flere hydrogenprosjekter i Europa innenfor industri, tungtransport og maritim bruk. Brekke har utdanning innen kyberteknikk fra NTNU og økonomi fra BI. Brekke har lang erfaring med å kombinere ulike teknologier på nye måter og skalere disse fra R&D og til kommersielle industrianlegg.

Statkraft

FØLG

 • Black LinkedIn Icon

17

Hydrogenvegen

Hans Inge Myrvold

Ordfører i Kvinnherad kommune

Ordfører Hans Inge Myrvold (Sp), Kvinnherad kommune 2019-. Myrvold er vararepresentant for Hordaland SP i Stortinget (2017-). Han var tidligere varaordfører i Kvinnherad kommune (2015-2019). 

FØLG

 • Black LinkedIn Icon

Ingvald Torblå

Styreleder Hardanger Industri

Torblå er styreleder i Hardanger Industri, direktør i Odda Technology og styreleder for Odda Digital System. 

Torblå er blant initiativtagerne til prosjektet Hardanger Hydrogen Hub. Torblå har sin bakgrunn fra både energi og prosess industri, spesielt innen automasjon og digitalisering, og med de siste 15 årene som leder og gründer innen teknologi industri.

FØLG

 • Black LinkedIn Icon

18

Hardanger Hydrogen Hub

19

Sparebanken Vest

Margunn Aas Minne

Regiondirektør bedriftsmarkedet

Minne er regiondirektør for bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest. Hun har lang og bred fartstid fra finans innen ulike bransjer inkl. shipping, offshore og eiendom, både internasjonalt og lokalt. Margunn er også styremedlem i stiftelsen Agenda Vestlandet - en stiftelse opprettet av Sparebanken Vest som har fått øremerket 300 millioner kroner til satsinger innen bærekraft og grønn omstilling på Vestlandet. 

FØLG

 • Black LinkedIn Icon

Ulf Hafseld

CEO Hynion AS 

Ulf Hafseld er en pioner innen arbeidet med alternative drivstoff og har siden tidlig på 2000-tallet arbeidet for Norsk Hydro, Statoil (Equinor), Hyop og Hynion med mange av de viktigste hydrogenprosjektene i Europa. Hafseld er nå CEO for Hynion AS et selskap som etablerer hydrogenstasjoner i Skandinavia. Hynion ble notert på Euronext Growth i Oslo i april i år og har ambisjoner om å utvikle et nettverk av hydrogenstasjoner for å møte en forventet økning i etterspørselen av nullutslippsdrivstopp i de nærmeste årene.

20

Alternativt drivstoff

FØLG

 • Black LinkedIn Icon

21

Espen Barth Eide

Første nestleder energi- og miljøkommite

Barth Eide (AP) er første nestleder i energi og miljøkomiteen (2017-2021). Eide er en del av stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felle EØS- parlamentarkomiteen (2017-2021).

FØLG

 • Facebook - svarte sirkelen

Energi- og miljøkomitee

Roald Aga Haug

Ordfører i Ullensvang

Ordfører Roald Aga Haug (Ap), Ullensvang kommune 2020-2023. Odda kommune 2015-2020. Haug har vært politiker siden 2003 og vært aktiv på m.a. næringsområdet og samferdsel. Utdannet Cand.Mag, (sosionum/jus) og Familieterapaut. 

Ullensvang har 11.000 innbyggere og er størst i Norge på kraftproduksjon. Kommunen er "Norges Frukthage". I Ullensvang finner du et variert næringsliv med høy verdiskapning. De største næringene er kraft, industri, landbruk, fruktnæringen, akvakultur og reiseliv. 

Sammen med ordførerene i Kvinnherad og Notodden har Haug vært med på å starte opp Hydrogenveien.

22

Hydrogenveien

FØLG

 • Facebook - svarte sirkelen

21

Ordøfer Notodden kommune

Gry Fuglestveit

Ordfører Notodden kommune

Gry Fuglestveit (Ap) har vært ordfører i Notodden kommune siden 2015. Hun har vært kommunestyrerepresentant fra 2007 og er svært opptatt av samferdsel, næring og universell utforming. 

Notodden er vuggen for den andre industrielle revolusjon i Norge. det var med etableringen av Norske Hydro i 1905 og Rukjan-Notodden Industriarv ble innskrevet på den ærverdige UNESCO verdensarvlisten i 2015.

Notodden er vertskap for hydrogenselskapet NEL ASA som i dag har 110 ansatte i Notodden/Hydrogenparken og utvikler hydrogenteknologi.

Stamveien E-134 ønsker kommunen sammen med Ullensvang og Kvinnherad å kunne tilby også hydrogen som drivstoff alternativ.

FØLG

 • Svart Linkedin Ikon

Svein Kjenner

Prosjektleder - Deep Purple H2Subsea

Kjenner har de siste 3 årene jobbet med Deep Purple, som er et av TechnipFMC's satsingsområder innenfor fornybar energi.

Her har han bidratt på systemutvikling samt utvikling av teknologi for storskala hydrogenlager og infrastruktur på havbunn, hvor energilagring til industri og maritim sektor er løsninger som studeres gjennom prosjektet Hardanger Hydrogen Hub.

Kjenner har bachelorgrad innen kybernetikk, samt mastergrad inne System Engineering. Kjenner har jobbet 15 år med undervannsteknologi i TechnipFMC, og har vært med i mange spennende, utfordrende og kreative utviklingsprosjekter.

22

TechnipFMC 

FØLG

 • Black LinkedIn Icon

Program

25 August

11:00

Innsjekk og mingling

11:30

Lunsj

12:20

Kulturelt innslag

12:30

Statkraft Birgitte R. Vartdal, EVP European Wind and Solar

Høgskulen på Vestlandet - Velaug M. Oltedal og Masterstudenter innen Hydrogen

Sparebanken Vest/Agenda Vestland - Margunn Minne, Regiondirektør Bedriftsmarked

Innovasjon Norge/Enova

Zero - Sindre Ø. Stub

13:50

Kaffepause

14:10

Industri 1

Equinor - Steinar Eikås - Leder for lavkarbonløsninger

Haeolus/Varanger KraftHydrogen AS - Tor Einar Løkke Pedersen

Hydrogen Solutions - Thor Henrik Hagen, daglig leder

BKK - Bjørn Sundland, Senior Forretningsutvikler

15:30

Pause

16:00

Industri 2

Hardanger Hydrogen Hub

Ingvald Torblå - Styreleder Hardanger Industri/Adm.direktør Odda Technology

Jorulf kyrkjeeide - Prosjektleder hydrogenprosjekt ved TiZir

Svein Kjenner - Technip FMC, Specialist System Engineer

Geir Magnar Brekke - Sr. Engineer Hydrogen, Statskrafts rolle(r)

17:20

Pause

17:40

Debatt - Hvordan få fart på hydrogen i Norge - virkemidler og rammebetingelser?

Liv Kari Eskeland - Espen Barth Eide - Lars Haltbrekken - Natalia Golis - Birgitte Ringstad Vartdal - Rune Dolmen -  Sindre Østby Stub

19:00

Middag, sidersmaking og bar utover kvelden

Buss til Odda etter endt arrangement

Program

26 August

09:00

Åpning av dag 2, kuturelle innslag

09:10

Transport 1

Evig Grønn AS/H2Truck - Jan Carsten Gjerløw, Project Manager

Asko - Jørn Arvid Endresen, administrerende direktør

Toyota Norge - Espen Olsen, General Manager PR

Everfuel - Helge Skaarberg Holen, Business Development Manager i Norge

10:25

Pause - Kaffe og snacks

10:45

Transport 2 

Hydrogenveien
- Gry Fuglestveit - Ordfører Notodden kommune
- Hans Inge Myrvold - Ordfører Kvinnherad kommune
- Roald Aga Haug - Ordføere Ullensvang kommune

HYOP AS - Ulf Hafseld, daglig leder

Hjelmeland kommune - Haldis Katrine Nilsen, Kommunalsjef Bygdeutvikling

Vestland Fylkeskommune - Natalia Golis, Fylkesvaraordfører

12:05

Oppsummering H2symp

12:15

Lunsj - Smaken av Hardanger

Avreise og vel hjem
 
IMG_2104.jpg
IMG_2104.jpg

Lokale

Kraftstasjonen i Tyssedal

5750, Odda

Tyssedal kraftstasjon ble bygget i etapper og ble opprettet av arkitektene Thorvald Astrup (1876-1940) og Victor Nordan (1962-1923), med nye tilskudd av arkitekten Geir Grung (1926-1989). I likhet med Ringedalsdammen minner den om middelalderens slottsarkitektur.

 

Industrisamfunnet Tyssedal er et fremtredende eksempel på veksten av Norge som en moderne industrinasjon, etter at unionen mellom Norge og Sverige ble oppløst i 1905.

Samfunnet belyser lokal industriell utvikling frem til de store moderne industrielle moderniseringene, og gir innsikt i områder som eller ikke er dokumentert.

 

Som et komplett industrisamfunn viser Tyssedal den historiske epoken da vannkraftproduksjon utgjorde grunnlaget for norsk industriproduksjon og voksende velstand. Utnyttelsen av de store fossefallene i fjordområdene og noen innenlandsområder ga opphav til den industrielle revolusjonen i Norge. 

 

02

22

120

DAGER
Foredragsholdere
DELTAKERE

Organisatorer/sponsorer

hardanger.png
Isklar.jpeg
Hardanger industri logo - png.png
Ullensvang-kommune-png.png
Kvinnherad kommune.png
Vestland fylkeskommune - png.png
Sparebankstiftinga.jpg

LEADING IN THE INDUSTRY

SPV.jpg