top of page

Talere og program 2022

22

OMTALTE INDUSTRI EKSPERTER

Erik Wold

01

erikwold.jpeg

Debattleder og konferansier

Erik Wold er en erfaren og populær programleder og konferansier, etterspurt til konferanser, folkemøter og større og mindre arrangementer over hele landet.

Gjennom utallige intervjuer, samtaler og debatter med høyprofilerte politikere og næringslivsledere har han opparbeidet en unik kunnskap og innsikt i kommunikasjon, både i og med media. Denne innsikten deler han gjerne gjennom medietrening og -kurs, coaching og annen kommunikasjonsrådgiving.

Konferansier

Natalia A. Golis

Fylkesvaraordfører

Golis er fylkesvaraordfører og gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i Vestland Fylkeskommune. Hun har lang politisk erfaring regionalt og har et brennende hjerte på utvikling av ny energi, grønn teknologi og næringsutvikling i regionen Vestland og tidligere Hordaland. Hun har jobbet som næringsutvikler i Hardanger, og har internasjonal erfaring fra Midtøsten.

Natalia farge bilde.jpg

02

MDG

Velaug Myrseth Oltedal

Assisterende instituttleder - maskin- og marinfag

03

Professor og prosjekt leder

Portrett Velaug 1MB.jpg

Oltedal er assisterende instituttleder ved Institutt for maskin- og marinfag, ved Høgskolen på Vestlandet. Etter doktograden i kjemi fra Universitetet i Bergen har Oltedal jobbet med tverrfaglig forskning innen nanoteknologi, oljeboring og grønn energi. Oltedal fortsatte sine studier i prosjektledelse ved University of California, og jobber tett med industrien for å etablere relevante forskningsprosjekt innen hydrogenteknologi. Pågående forskningsaktiviteter inkluderer muligheter for hydrogenproduksjon fra havvind og flytende organiske hydrogenberere som trygg energiberer inn mot maritim sektor. Oltedal underviser i faget Hydrogenteknologi, og leder utviklingen av etter- og videreutdanningskurs i hydrogen ved HVL:

Hanne Wetland

Strategisk rådgiver i Knowit

Hanne Wetland jobber som fasilitator og rådgiver i innovasjonsprosesser i flere bransjer der sirkulær økonomi er målet. Hun har lang erfaring med utvikling, formidling og anvendelse av innovasjonsmetoder. 

 

Wetland er siv.ing i industriell design fra NTNU.

Hun har jobbet som produktdesigner, som innovasjonsrådgiver i Innovasjon Norge og med utvikling av brukervennlige digitale tjenester i design- og teknologibransjen.

hanne wetland.jpg

04

Innovasjon

05

Grøn region Vestland

Torunn T Stangervåg.jpg

Torunn Totland Stangervåg

Spesialrådgiver, Innovasjon Norge og Grøn Region Vestland

Som innovasjonsrådgiver hjelper Torunn bedrifter med å rette fokus mot menneskene som skal kjøpe og bruke det som skal utvikles. Og til å se flere mulige forretningsmodeller og hvordan man kan jobbe med bærekraft i praksis.

 

Nå leder hun arbeidet med Grøn Region Vestland fra Innovasjon Norges side, og et felles kompetanseløft om sirkulær økonomi og industriell symbiose.

Charles Nouel

Director Business Unit Mineral Sands

Charles Nouel er utdannet innen geologi. Hans bakgrunn innen geologi, gruveteknikk, prosjektutvikling og markedsføring har gitt ham et bredt og globalt syn på gruvevirksomheten. Han har jobbet bl.a. i Frankrike, Australia og Ny-Caledonia med råvarer som gull, nikkel, mangan og stål.

Charles har nå vært ved ERAMETs hovedkontor i Paris i en årrekke, hvor han tidligere var VP for industri i nikkeldivisjonen, deretter VP malm-marked i mangandivisjonen. De siste årene har Charles vært direktør for forretningsenheten Mineral Sands i Eramet med ansvar for virksomhetene i Senegal og Norge samt videreutvikling av denne forretningsenheten, der hovedmarkedene er innen titan- og zirkon-industri.

Charles Nouel photo.jpg

06

Eramet

07

1646307906195.jfif

Kristin Husby Mork

Commercial Director, New Energy Ventures TechnipFMC

Kristin Husby Mork has an extensive international experience both from the renewable and the oil & gas sector.

She is now working on providing products and solutions in the hydrogen, carbon capture and offshore renewable segments to clients.

Kristin has a MBA in Finance from NHH and has a Siv.Ing in Mathematics, Statistics and Informatics from NTNU.

Hydrogenlagring

Jan Christian Vestre

Næringsminister

Næringsminister Jan Christian Vestre (AP) er født i 1986 og kommer fra Haugesund. Han var daglig leder i møbelprodusenten Vestre frem til utnevnelsen som næringsminister i Jonas Gahr Støres regjering. Mellom 2013 og 2017 var han styreleder for gjenreisningen av Utøya etter terrorangrepene 22. juli 2011.

Vestre er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Hans masteroppgave handlet om regjeringens eierskapsutøvelse mellom aksjelovgivningen og Stortingets kontroll- og instruksjonsmyndighet.

JANVES_stort.jpg

08

Minister

09

Brasil

Heloiza-Borges-diretora-EPE-Foto-Divulgacao-391x430.jpg

Heloisa Borges Esteves

CEO of Oil, Natural Gas and Biofuels Studies, Empresa de Pesquisa Energética

PhD i økonomi fra Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hun var gjesteforsker ved University of Virginia Law School og stipendiat ved Columbia Women's Leadership Program ved Columbia University.

Hun har vært ansatt i det brasilianske gruve- og energidepartementet, avdeling for petroleum, naturgass og biodrivstoff siden 2005.

Hun har også vært mentor i EnergyC siden januar 2020 og jobbet i Furnas (2004-2005) og i UFRJ Energy Economy Group mellom 2001 og 2004)

Bjørn Sundland

Manager Project Development Low Carbon Solution og styreleder i NCE Maritime Cleantech

Bjørn Sundland har over 20 års erfaring fra energi sektoren på Vestlandet og jobber med utvikling av hydrogenprosjekter i Equinor.

Erfaring spenner seg fra forretningsutvikling, prosjekter og drift av verdikjeder for olje, gass og i kraftsektoren.   

De siste årene som prosjektdirektør i Eviny for Aurora prosjektet på Mongstad.

Med globalt fokus utvikler Equinor verdikjeder for karbonfangst og produksjon av både blått og grønt hydrogen

Sundland er utdannet automatiseringsingeniør fra Høyskolen i Bergen

bjørn sundland.jpg

10

Ren energi

11

1548255579079.jfif

Hydrogen i fiskeindustri

Hans Kleivdal

Norce Research

Erfaren forskningsdirektør med bakgrunn fra både akademisk forskning og demonstrert historie fra industriell FoU. Dyktig innen forskning, bioteknologi, proteinkjemi, biovitenskap, produktutvikling og implementering, forskning/industri og EU-prosjektutvikling og ledelse. Sterk forsker med Dr. scientist/PhD fokusert i molekylærbiologi fra Universitetet i Bergen (UiB), og leder-/ledertrening og erfaring fra forskning, industri og det norske forsvaret.

Marit Sandbakk

Enova

Sandbakk er seniorrådgiver innen markedsavdelingen i Enova der hun har sitt daglige virke hovedsakelig i aktiviteter og tilbud rettet mot industri. 

Hun er utdannet sivilingeniør maskin fra NTNU og gikk deretter inn i forskerstilling ved SINTEF der hun i en periode på 16 år arbeidet innen energifeltet i 11 år i SINTEF Energi og senere 5 år innenfor fiskeri og havbruk i SINTEF Ocean.

Hun kom til Enova i 2005 og har i årene som har fulgt deltatt i full bredde innen både analyseaktiviteter, virkemiddelutvikling, strategiarbeid, markedskontakt, saksbehandling og prosjektoppfølging rettet mot alle segmenter i norsk industri, og har inngående kunnskap om og erfaring med Enovas innretning og virkemidler.

Enova_Portrett_MaritSandbakk_BERRE17195.jpg

12

Enova

13

1517287936793.jfif

Celsa i Mo

Susanne Nævermo-Sand

Head of Sustainability & Strategy Celsa Nordic 

Susanne er gruveingeniør, supplert med Msc i global prosjektledelse og strategisk kommunikasjon. Etter flere år i lederstillinger i den svenske og norske gruveindustrien begynte hun i Celsa Nordic i 2018. Siden den gang har Susanne ledet Celsa Nordics innsats for å levere på sin bærekraftsstrategi ved å bygge en intern bærekraftskultur, engasjere interessenter i markedet, FoU og politisk sfærer, bygge partnerskap for å fremme bedre rammebetingelser for grønt stål, og utvikle varemerket Celsa Nordic til å bli en kjent markør for grønt stål i Norden. Susanne er leder for Celsa Nordics prosjekt for hydrogenbasert stålproduksjon og deres nye grønne produktlinje Celsa Circular Steel

Edward Murray

Ceo GreenIron

Edward ble født i 1967 og har en BSc (Econ) grad fra University of Surrey, England og en MBA Stockholm School of Business. Edward har hatt stillinger som Global Head of Derivative Support for SEB og COO for finansiell handel med energi og råvarer hos Vattenfall AB. Edward har jobbet som Senior Management Consultant i banksektoren og som Business Transformation Manager i Swedbank. Edward har også jobbet med en tidligere svensk Startup Navetti.

1645713885705.jfif

14

Fossilfri jernproduksjon

Steffen Møller-Holst

SINTEF

Steffen har jobbet fulltid innen hydrogen siden 1990, innehar en dr.grad på brenselceller og har ledet større FoU og demonstrasjonsprosjekter, både nasjonale og EU-finansierte. Han har bidratt til å bygge SINTEFs betydelige prosjektportefølje som nå er på rundt 150 MNOK per år. I rundt 20 år har Steffen bidratt til å forme den politiske agendaen på hydrogenområdet, som leder for Hydrogenrådet (oppnevnt av Olje- og Energidepartementet og Samferdselsdepartementet (2006-2014)) og siden 2015 som styreleder i Norsk hydrogenforum. Han har også vært styremedlem i Hydrogen Europe Research siden 2008. De siste mer enn 10 år har han arbeidet med en tekno-økonomiske analyser og implementering av hydrogenteknologi, med fokus på produksjon fra fornybare energikilder som vind- og småkraft og bruk av hydrogen som drivstoff i transportsektoren.

steffen_097847_id.jpg

16

PEM- elektrolyse

15

28ce86c3-4dac-4a77-a35c-5b90e473c733.jpeg

Forskning

Øystein Ulleberg

FME Hydrogen

Har jobbet innen fornybar energi og hydrogen siden Phd 1998. Hovedområdet er systemmodellering og analyse av alternative energisystemer basert på fornybar energi og hydrogen- og brenselcelleteknologi, inkludert nullutslippstransportløsninger. Ansvarlig for etablering av hydrogenforskningslaboratorier ved IFE i Norge og i utlandet. Tidligere direktør for HySA Systems i Sør-Afrika.

Direktør for MoZEES, et norsk forskningssenter for klimavennlig teknologi (FME) på Mobility Zero Emission Energy Systems for vei, jernbane og sjø. JProsjektleder for H2Maritime, et stort forskningsprosjekt om bruk av hydrogen og brenselcelleteknologi for maritime applikasjoner.

17

1647999354260.jfif

Brazilian Wind Energy Association

Elbia Gannoum

CEO at ABEEólica

Gannounn er en referent i vindenergiindustrien. I løpet av de siste 10 årene har Elbia vært dedikert til å styrke den bærekraftige veksten av vindenergi, som nå utgjør mer enn 9 % av den brasilianske elektrisitetsmatrisen, med en 80 % nasjonalisert produksjonskjede og 18 GW installert i mer enn 700 vindparker . Disse tallene er bevis på en styrkende og bærekraftig energiomstilling med positiv innvirkning på samfunnet.

Linda Hovland

Daglig leder Framtidsfylket

Linda har sidan 2017 gjennom arbeidet i Framtidsfylket bidratt til at arbeidsgjevarar i Vestland lykkast med å hente fersk og relevant kompetanse. Ho ledar i dag eit av Noregs mest attraktive traineeprogram, Framtidsfylket trainee. Eit regionalt og tverrfagleg program, etablert i 2005, for næringsliv og offentleg sektor i Sogn og Fjordane, no i Distrikts- Vestland.

 

No er målet å bidra til at aktørane som satsar i Grøn region Vestland lykkast med å hente den ferskaste kompetansen direkte frå høgskular og universitet, og på den måten auke konkurransekrafta og innovasjonsevna i Distrikts- Vestland.

844f9b3a4d7d5a6522d66451a2327ba66d4701a2-1328x1328.jpg

18

Rekruttering

19

Knut.jpg

Professor USN

Knut Vågsæther

Universitetet i Sør-Norge

Knut har over 20 års erfaring med forskning på hydrogensikkerhet, knyttet til fysiske fenomener i hydrogensystemer og konsekvenser av hendelser ved f.eks. utslipp av hydrogen. Han leder forskningsgruppen for Prosessikkerhet, forbrenning og eksplosjoner på USN som er partner i flere EU og NFR-støttede forskningsprosjekter innen hydrogensikkerhet. Forskningsaktivitetene i forskningsgruppen er innen sikker design av hydrogensystemer, pre-normativ forskning og grunnforskning på fysiske fenomener.

Ørjan Knudsen

Ingeniør, Gexcon AS

Ørian Knudsen er konsulent innen gass- og støveksplosjonsikkerhet i Gexcon. Han har jobbet med blant annet risiko- og konsekvensanalyser, bistand til storulykkevirksomheter, ulykkesgranskninger og kursing.

De senere årene har han jobbet mye med sikkerhet for ny hydrogenteknologi som passasjer- og lasteskip, smelteverk og produksjonsanlegg. Han leder også Gexcons bidrag til innovasjonsprosjektet SAFEN – Safe Energy Carriers.

ørjan_knudsen_2022.jpg

20

Sikkerhet i hydrogen

21

OlaRitzén face.jpg

Linde Gas

Ola Ritzén

Daglig leder, Linde Gas AB

Ola Ritzén arbetar som Business Development manager Large Projects-Sweden.

Efter utbildningen till civ. Ing. metallurgi på KTH, Stockholm  har han arbetat i stort sett hela sin tid på AGA, numera Linde. Arbetsområdet har främst handlat om användning av industrigaser till industrin, framförallt Oxyfuel/oxygen assisted combustion för högtemperatur processer tex värmning och smältning av metaller, både lokalt och globalt.

Senaste åren har Ola fokuserat på hydrogen affären, från utveckling av hydrogen applikationer till användning i full skala i industrin

Roald Aga Haug

Ordfører i Ullensvang

Ordfører Roald Aga Haug (Ap), Ullensvang kommune 2020-2023. Odda kommune 2015-2020. Haug har vært politiker siden 2003 og vært aktiv på m.a. næringsområdet og samferdsel. Utdannet Cand.Mag, (sosionum/jus) og Familieterapaut. 

Ullensvang har 11.000 innbyggere og er størst i Norge på kraftproduksjon. Kommunen er "Norges Frukthage". I Ullensvang finner du et variert næringsliv med høy verdiskapning. De største næringene er kraft, industri, landbruk, fruktnæringen, akvakultur og reiseliv. 

Sammen med ordførerene i Kvinnherad og Notodden har Haug vært med på å starte opp Hydrogenveien.

67222658_10157654109032792_3924166358266281984_n.jpg

22

Hydrogenveien

21

1656861412117.jfif

Brasilianske synspunkt

Fernanda Delgado

Executive director av corporate division IBP- Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás

PHD utdannet i energisk planlegging, med vekt på petroleumsgeopolitikk, mastergrad i ledelsesteknikk og internasjonal finans. Fire publiserte bøker om Petropolitikk, og tilknyttet professor i oljegeopolitikk ved Brazilian Navy Officers University.

Yrkeserfaring fra relevante selskaper, i Brasil og i utlandet, som Deloitte, Vale S.A., Gama Filho University, Royal Shipping Services og Dickinson Maritime Agency. Dyktig på forretningsplaner design og konstruksjon, prosjekt økonomisk levedyktighet studier og virksomhet verdsettelse. Lang erfaring innen strategisk planlegging, fusjoner og oppkjøp, forretningsanalyse, økonomisk og finansiell evaluering og konkurranseinformasjon.

Hos FGV Energy er hun ansvarlig for forskningslinjene for olje, gass, biodrivstoff og energiomstilling.

Magnus Thomassen

Hystar

Magnus Thomassen er en av grunnleggerne av Hystar og produktsjef i selskapet hvor han har hovedansvaret for utvikling av neste generasjons PEM elektrolysører for storskala hydrogenproduksjon.

 

Thomassen var tidligere forskningsleder og seniorforsker i SINTEF i 15 år hvor han ledet og utviklet prosjekter innen hydrogenproduksjon og bruk samt teknologiutvikling av elektrolysører og brenselceller.

Thomassen har en PhD fra NTNU innen elektrokjemi.

Magnus-Thomassen_2021-10-29_HighRes.jpg

22

Hystar

23

IMG_3677_crop.jpg

Zegpower

Kathrine Kværnæs Ryengen

Chief Commercial Officer

Ryengen has extensive experience with technology start-ups and from commercializing innovative business models and technologies for industrial applications. Prior to ZEG, Ryengen worked 9 years in Scatec startup companies, including Norsk Titanium, a successful, global leader within additive manufacturing of structural titanium components for aerospace applications, where she was part of the original startup team and served as VP Business Development. Prior to Scatec and Norsk Titanium, Ryengen spent a decade within the field of Technology and Management Consulting, working for various companies, including Accenture. Ryengen holds a Master of Technology Management (MTM) from UNSW, Australia, and a Master of Industrial Economics and Mechanical Engineering from NTNU, Norway.

Fredrik Aarskog

Teco2030

Fredrik Aarskog er leder forretningsutvikling ved TECO 2030 som nå utvikler brenselcellesystemer i MW-skala for maritim og tung industri og etablerer fabrikk i Narvik.

Aarskog har en mastergrad i kraftelektronikk fra NTNU. Han startet sin karriere som utviklingsingeniør hos Siemens i Trondheim. Senere jobbet han som forsker ved IFE der han publiserte flere artikler og rapporter om brenselceller og hydrogen for maritim sektor, spesielt hydrogendrevne hurtigbåter. Nå er han ansvarlig for å utvikle nye markedssegmenter for brenselcellesystemet til TECO 2030.

Fuel Cells

24

Program 2022

Dag 1

24 August 2022

11:00: Innsjekk og mingling

11:30: Lunsj

12:20: Kulturelt innslag

12:30: Åpning

 • Ullensvang kommune v/ordfører Roald Aga Haug og fylkesvaraordfører Natalia Golis

Verdensledende ny hydrogenteknologi i Hardanger

 

 • Hardanger Hydrogen Hub historie og dagens status - Torunn Stangervåg, Innovasjon Norge og Hanne Wetland, Knowit

 • Energieffektivitet versus kostnadseffektivitet innen Hydrogen - Jürgen Tzschoppe EVP New Energy Solutions, Statkraft

 • Hydrogen som en del av Eramet CSR veikart - Charles Nouel, Director – Business Unit Mineral Sands, Eramet

 • Hydrogenlagring som en fleksibel markedsløsning - Kristin Husby Mork, TechnipFMC 


Paneldiskusjon

13:40: Kaffepause

14:00: Muligheter for Norge

 • Hydrogen som vekstnæring for Norge - Næringsminister Jan Christian VestreH

 • Hydrogen og fremtiden for energi i Brasil - Heloisa Borges Esteves, CEO of Oil, Natural Gas and Biofuels Studies at Empresa de Pesquisa Energética

 • Fra Norden til Europa - Bjørn Sundland, Equinor

 • Hydrogen i fiskematindustrien - Hans Kleivdal, Norce Research


Paneldiskusjon

15:30: Pause med smak av Hardanger

16:00: Hydrogenteknologi

 • Hvordan aksellerere norsk hydrogeninitiativ - Marit Sandbakk, Enova

 • Hvorfor bruke hydrogen i metallproduksjonen i Celsa i Mo –  Susanne Nævermo-Sand, Celsa Nordic

 • Reduksjon av jern med hydrogen - Edward Murray - GreenIron

 • Brasilianske synspunkt; norske eksportmuligheter innen hydrogenteknologi og tjenester - Elbia Gannoum CEO at ABEEólica - Brazilian Wind Energy Association

 

17:00:Pause

17:15: Hydrogenteknologi R&D

 • Forskingssentre (FME) innen Hydrogen i Norge - Jonas Solbakken, Norce Research

 • FME HyValue - Velaug Oltedal

 • FME Hydrogeni - Øystein Ulleberg

19:00: Middag, sidersmaking, kulturelle innslag og bar utover kvelden

 

Buss til Odda etter endt arrangement (seinest kl.23:00)

 

Dag 2

25 August 2022

09:00: Åpning av dag 2, kuturelle innslag

09:10: Kunnskapsutvikling og sikkerhetskultur innenfor hydrogen

 • Hydrogen og klimapåvirkning - CICERO

 • Utdanningsmuligheter for næringsliv og offentleg sektor  - Velaug Oltedal

 • Hvordan tiltrekke seg spisskompetansen vi trenger? - Linda Hovland, Framtidsfylket

 • Kompetanseheving hos lokale utrykningsenheter - Drammen Brannvesen

 • Forskning på hydrogensikkerhet - Prof. Knut Vågseter, USN

 • Hydrogensikkerhet i industrianlegg - Ørjan Knudsen, Gexcon       

 

10:25: Pause - Kaffe og snacks

10:45: Teknologier

 • Skalering av PEM-elektrolyse for industrielle formål - Steffen Møller-Holst, SINTEF

 • Teknologi for varmeprosesser basert på hydrogen - Ola Ritzen, Linde Gas

 • Brasilianske synspunkt: bruken av hydrogen - industri, drivstoff og gjødsel - Fernanda Delgado, Executive director av corporate division IBP- Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás

 • Ny elektrolyseteknologi - Magnus Thomassen, HyStar

 • Hydrogen fra biogass eller naturgass - Kathrine Ryengen, ZEG Power

 • Fluorsid LNG til H2-omdannelse - Statkraft & Jarotec

 • Brenselceller for industrielle applikasjoner - Fredrik Aarskog, Teco2030

 • Nye power supplies for elektrolyse - Ottar Skjervheim, Danfoss.

12:05: Oppsummering og avslutning av H2symp 2022

bottom of page